Over Ons

WIE ZIJN WIJ

Voetbal Verbindt wordt inmiddels georganiseerd door heel veel enthousiaste mensen, maar het idee ligt oorspronkelijk bij Marcia Quandt en Sanna Ali Toloba. Marcia woont momenteel zelfstandig met ambulante begeleiding vanuit RIBW Stichting Fonteynenburg. Marcia verteld: “Toen ik 17 was, ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met de psychiatrie. Waar ik vooral tegenaan liep waren de vooroordelen die mensen hebben. Hierdoor moest ik mijzelf twee keer zo hard bewijzen. Ik denk dat dit mede komt over hoe er in de media een bepaald beeld van de psychiatrie wordt geschetst.” Sanna haakt daarop in. Zij is al wat jaren bij Fonteynenburg als woonbegeleider en ziet ook het maatschappelijke belang om, via een weg als Voetbal Verbindt, participatie en psychiatrie met elkaar te verbinden.

AANLEIDING

Nog altijd worden mensen met een psychiatrische diagnose beschouwd als ‘anders’. Mensen hebben vaak hun vooroordelen en zijn verbaasd als ze iemand ontmoeten die een rugzakje heeft. Dit is precies het punt; mensen met een psychiatrische diagnose kunnen net zo ‘normaal’ zijn als jij en ik.

Want, wat is nou eigenlijk normaal?

 DOEL

Ons doel is om jaarlijks een leuke dag te organiseren met een sportieve insteek. Daarnaast is een belangrijk doel om door middel van voetbal, mensen met elkaar te laten verbinden. Met of zonder diagnose.

ORGANISATIE

Voetbal Verbindt is een toernooi om verschillende groepen uit de samenleving bij elkaar te brengen. Om verschillende mensen/groepen/bedrijven betrokken te maken bij de organisatie zullen de kosten laag blijven en de verbondenheid des te groter! Kijk onder het kopje SPONSORS om te zien welke bedrijven er mee doen aan dit fantastische project!